Estatetool Moduler

DataTool Dataudveksling med 3. partner

Fremvis jeres sager og projekter på andre online markedspladser nemt og hurtigt uden at skulle bruge meget tid på tilpasning af data. DataTool sørger for automatisk opdateringer af dine data.

Nem markedsadgang

DataTool overfører data fra Estatetool ind på alle typer online markedspladser. Værktøjet indfrier alle markedspladsers højeste krav til data. Dermed er I sikret mod manglende information, og I har fuld vished for, at jeres projekt tager sig ud, præcis som I definerer det. Uanset, om I vil være synlige på Boligsiden, Ejendomstorvet, Boliga.dk, Lokalebasen eller noget helt femte.

Marketing

Giver jer fuld kontrol over, hvor og hvordan boligerne bliver vist på samtlige tilgængelige offentlige markedspladser. De informationer, DataTool fører ind på boligsiderne, justeres og opdateres nemt og enkelt via MainTool.

Backoffice

DataTool fjerner alle besværlige dialoger om opdatering af indhold hos forskellige eksterne boligsider. Samtidig forsvinder risikoen for, at forskellige steder viser forskellige informationer. Alt opdateres én gang via MainTool.

Sælgere

Jo bedre markedsføring, desto mere salg. DataTool gør det med sine høje datastandarder nemmere for alle projekter at opnå større kendskab i markedet. Virksomheden bruger ikke mere tid på at få vist en bolig ét sted end fem steder.

Projektchef

DataTool bidrager yderligere til at indfri ambitiøse salgsmål. Det er enkelt og helt frit for interne omkostninger at justere medietrykket ved fx at få vist boligerne på flere boligsider. Alt foregår i én, fejlsikret bevægelse via MainTool.

Teknisk information

Estatetool rummer et sæt af kontrolfiler og en databasemodel til DataTool, som holder og styrer 3. parts API interfacet til open source dataudveksling. På den måde får du som administrator kontrollen over hvilke 3. parts APIs, der skal opdateres på hver sag og hvornår. Dataudveksling kan ske som øjeblikkelig opdatering eller asynkront på et givent tidspunkt flere gange i døgnet, og dataudveklsing kan sættes på alle sager i et projekt eller blot på udvalgte sager. Du har kontrollen gennem Estatetool.

Hvert enkelt 3. parts API kan udvikles og åbnes for både PUSH- og GET-metode. Det betyder, at du bestemmer, om Estatetool skal være master data eller 3. parts data skal være masterdata. Det er også muligt at blande PUSH og GET metoden på en API, så systemet selv finder ud af, i hvert enkelt tilfælde, hvilke data der er master data.

Estatetool logger alle transaktioner inden for hvert enkelt API og fordeler dem på hvert enkelt APIs transkationer. Loggen er altid tilgængelig direkte i Estatetool samlet for alle sager på et projekt eller under hver enkelt sag. Loggen indeholder den kode eller respons som 3. parts API sender tilbage til Estatetool.

Estatetool A/S samarbejder med mange partnere, og vores DataTool er open source, hvilket gør det muligt at benytte mange af de API-motorer, der allerede er udviklet, til Estatetool. Har du eller ønsker du dataudveksling med en 3. part, som Estatetool ikke kender, er det alligevel muligt at dataudveksle med parten, blot denne har et API til sit system. Det er 3. Partens API der sætter grænsen for, hvilke data der kan sendes og modtages gennen Estatetool DataTool.

Vi tilbyder mange Kurser og workshops

Kunder og partnere

Se et udpluk af de kunder og partnere, der siden 2012 har benyttet Estatetool