Estatetool Moduler

DataTool Dataudveksling med partnere

Få kontrollen over hvilke data der sendes eller modtages hos eksterne partnere. Fremvis jeres boliger, sager, projekter og ejendomme hos online markedspladser, eller brug DataTool til nem og hurtig automatiske opdateringer af jeres egne data.

Send og modtag data

DataTool kan sende data fra jeres Estatetool direkte til andre online markedspladser og andre partnere. Modtag data til jeres egen database hos Estatetool ved at sammensætte DataTool med de partnere I ønsker, som kan opdatere, forædle og berige jeres data i Estatetool.

For marketing

Giv marketingafdelingen fuld kontrol over, hvor, hvad og hvordan boliger og sager bliver markedsført hos eksterne samarbejdspartnere, markedspladser, kanaler og systemer.

For backoffice

Modtag alle typer af data og automatiske opdateringer som beriger jeres data i Estatetool. Det kan være alt fra automatiske nye statusser på boliger og sager til nye billeder og dokumenter.

For sælgere

DataTool sørger for at sælgeren kan være forvisset om, at data i Estatetool altid er identiske med data hos de eksterne samarbejdspartnere. Det sikre troværdighed og gennemsigtighed i salget.

For projektansvarlige

Værktøjet hjælper med at fjerne besværlige dialoger og kontrol om opdatering af indhold hos de forskellige samarbejdspartnere. Alle ønskede data opdateres og kontrolleres automatisk.

Samarbejdspartnere - udveksling af data

DataTool benyttes til at udveksle data med andre partnere - til eller fra Estatetool. Hver partner har en API-motor i DataTool. Vi har allerede aftaler og er i gang med at udvikle API-motorer til en række samarbejdspartnere, som ses nedenfor. Ønskes der dataudveksling med andre partnere, som ikke er nævnt nedenfor, hører vi gerne om det. Vi ønsker løbende at indgå nye samarbejder med nye partnere, da vi mener, at fremtiden er dataudveksling.

Teknisk information

Estatetool rummer et sæt af kontrolfiler og en databasemodel til DataTool, som holder og styrer samarbejdspartnerenes API-motor og interfacet til open source dataudveksling. På den måde får I  kontrollen over hvilke partneres APIs, der skal opdateres på hver bolig og sag og hvornår. Dataudveksling kan ske som øjeblikkelig opdatering eller asynkront på et givent tidspunkt flere gange i døgnet, og dataudvekslingen kan sættes på alle boliger og sager i et projekt eller blot på udvalgte boliger og sager. I har kontrollen gennem Estatetool.

Hvert enkelt samarbejdsparters API kan udvikles og åbnes for både PUSH- og GET-metode. Det betyder, at I bestemmer, om Estatetool skal være masterdata eller partnerens data skal være masterdata. Det er også muligt at blande PUSH og GET metoden på en API-motor, så systemet selv finder ud af, i hvert enkelt tilfælde, hvilke data der er masterdata.

Estatetool logger alle transaktioner inden for hvert enkelt API og fordeler dem på hvert enkelt APIs transaktioner. Loggen er altid tilgængelig direkte i Estatetool samlet for alle sager på et projekt eller under hver enkelt sag. Loggen indeholder blandt andet den kode eller respons som samarbejdspartnerens API sender tilbage til Estatetool.

Estatetool samarbejder med mange partnere, og vores DataTool er bygget til at kunne modtage kommunikation med mange typer partnere, hvilket gør det muligt at benytte mange af de API-motorer, der allerede er udviklet til Estatetool. Ønsker I dataudveksling med en partner, som Estatetool ikke kender, er det altid muligt at dataudveksle med partneren, blot denne har et API til sit system. Det er partnerens API der sætter grænsen for, hvilke data der kan sendes og modtages gennem DataTool.

Vi tilbyder mange Kurser og workshops

Kunder og partnere

Estatetool systemet er udviklet siden år 2012 i tæt samarbejde med ejendomsbranchen.
Se her et udpluk af vores kunder og partnere.