Estatetool Moduler

RentTool Udlejningsværktøj med overblik

Hold let styr på alle udlejningsaktiviteter og bevar det forkromede overblik på tværs af ejendomme og administratorer. Alle aktiviteter overskues let med notifikationer og alarmer.

Overblik, kontrol og hjælp ved udlejningen

RentTool giver overblik og kontrol over alle økonomiske handlinger og sagsaktiviteter i forbindelse med udlejningen. Værktøjet viser status på alt fra kontrakter, til depositum og underskrifter. I kan selv sætte alarmer, så deadlines på vigtige handlinger ikke overskrides. Systemet gemmer alt, det giver overblik over ejendomme, boliger og sager på tværs af teamet. Der skabes værdifulde data til efterfølgende analyse, som kan bidrage til optimering af jeres arbejdsgange.

For medarbejderen

For den enkelte medarbejder giver værktøjet mere effektivitet i hverdagen. RentTool holder øje med handlinger og alarmer for hele teamet, så alle lejere, boliger og sager huskes og behandles til tiden. Samarbejdet mellem medarbejderne og fordeling af arbejdet optimeres.

For sagsbehandleren

Med SalesTool kan boligadministratoren og sagsbehandleren altid følge med i hele udlejningen. Alle handliger og alarmer samles til et simpelt overblik, som giver nøglepersonerne beslutningskraften og styringen over lejere, ledighed, tomgang og udlejningen.

For controlleren

Værktøjet opsamler alle udlejningsdata, som kan bruges i data warehouse. Det giver et detaljeret datasæt som kan beregne avancerede statistisk og overblik over historik, nutid og fremtid. Et stærkt grundlag for præcise fremtidsprognoser som kan hjælpe til at minimere tomgang.

Til kontrakten

RentTool kan sammen med PdfTool oprette lejekontrakter direkte i Estatetool. Alle data fra RentTool sammensættes med lejekontrakten, som så kan sendes direkte fra Estatetool til lejeren. Derved sikres det at alle kontrakter er centralt datastyret. Det hjælper og giver fejlfrie dokumenter og udlejningsproces.

Teknisk information

Estatetool rummer database Repository til statistik, alarmer og handlinger i forbindelse med alle transaktioner omkring udlejningen. Det er muligt at bruge Estatetool uden dette add-on, men med RentTool åbner hele systemet op med et dybere database niveau og flere funktioner, som sammensættes med andre tools som giver alle de ekstra datasæt en forbedret udnyttelse af databasen. Alle handlinger omkring boliger og sager knyttes til dybe transaktioner i forbindelse med alle aktiviteter under udlejningsfasen. Transaktionsloggen er udviklet så alt kan danne statistik og udtræk til data warehouse.

Hver Estatetool server har sit eget sæt af handlinger og alarmer. Serveren leveres med et sæt standardhandlinger og alarmer til udlejningen, men de kan alle redigeres af administratoren. Alt er nøje planlagt og database styret. Hver handling har flere database niveauer og relationer. I forbindelse med hver handling knytter sig forskellige alarmer, som aktiveres og viser et defineret antal dage, før handlingen kræver en aktion. Reageres der ikke, inden for advarselstiden, udløses alarmen til medarbejderen selv og sagens sagsbehandler.

Alle handlinger gemmes som transaktioner i et database Repository som består af flere database tabeller med indbyrdes optimerede relationer således, at alle data fra Repository kan bruges til avancerede statistik både til udtræk i Excel og til data Warehouse.

I Estatetool vises Dashboard over handlinger. Det betyder, at databasen kan beregne og fremvise afhængigheder over handlinger. Fx kan Estatetool i forbindelse med reservationer måle, hvor mange af dem, der bliver til faktiske udlejninger indenfor en given tidsramme.

Data kan også benyttes til at beregne grundlaget for tomgang.

Med ExcelTool er det muligt at benyttes Estatetools Excel-motor, som er et sæt af algoritmer der kan udlæse og hente alle rådata, Repository data og alle transaktioner i forbindelse med handliger og alarmer, samt udlejningen således, at de kan bearbejdes direkte i Excel med Excel-makroer. Alle data opdateres automatisk og datakilden og Excel-makro kan låses for den almindelige bruger eller medarbejder. Dermed ser man kun beregningerne, Excel data og de rapporterede grafer, altid på friske datasæt fra Estatetool Repository i forbindelse med udlejningen.

Vi tilbyder mange Kurser og workshops

Kunder og partnere

Estatetool systemet er udviklet siden år 2012 i tæt samarbejde med ejendomsbranchen.
Se her et udpluk af vores kunder og partnere.