Estatetool Moduler

SalesTool Salgsværktøj med dataopsamling

Få styr på alle salgsaktiviteter, handlinger og alarmer der bevare det forkromede overblik på tværs af boliger, sager, projekter, ejendomme, mæglere og sagsbehandlere.

Overblik, kontrol og værdifulde data

Med SalesTool får I overblik og kontrol over alle økonomiske handlinger og sagsaktiviteter. Værktøjet viser status på alle jeres egne handlinger, lige fra advokatforbehold til købsaftaler og underskrifter. Opsæt jeres alarmer, så deadlines på vigtige handlinger ikke overskrides. Alle aktiviteter registreres og giver værdifulde data til efterfølgende analyse, som kan bidrage til optimering af jeres forretning på tværs af projekter og ejendomme.

For mægleren

For den enkelte mægler giver værktøjet mere effektivitet i hverdagen. SalesTool holder øje med handlinger og alarmer for hele teamet, så alle kunder, boliger og sager huskes og behandles til tiden. Team-ånden og fordeling af arbejdet forbedres.

For sagsbehandleren

Med SalesTool kan boligadministratoren og sagsbehandleren altid følge med i hele teamets fremdrift på salget. Alle handliger og alarmer samlet til et simpelt overblik, som giver nøglepersonerne beslutningskraften og styringen i hele salget.

For controlleren

Værktøjet opsamler alle salgsdata, som kan bruges i data warehouse. Det giver et detaljeret datasæt som kan beregne avancerede statistisk og overblik over historik, nutid og fremtid. Et stærkt grundlag for præcise fremtidsprognoser.

For bygherren

Den overordnede beslutningstager gives hurtigt et indblik i projektets og ejendommens økonomiske tilstand. Et styrket overblik over økonomien giver beslutningsgrundlaget til at agere i et dynamisk marked.

Teknisk information

Estatetool rummer database Repository til statistik, alarmer og handlinger i forbindelse med alle transaktioner omkring salget. Det er muligt at bruge Estatetool uden dette add-on, men med SalesTool åbner hele systemet op med et dybere database niveau og flere funktioner, som sammensættes med andre tools som giver alle de ekstra datasæt en forbedret udnyttelse af databasen. Alle handlinger omkring boliger og sager knyttes til dybe transaktioner i forbindelse med alle aktiviteter under salgsfasen. Transaktionsloggen er udviklet til at danne statistik og udtræk til data warehouse.

Hver Estatetool server har sit eget sæt af handlinger og alarmer. Serveren leveres med et sæt standardhandlinger og alarmer til salget, men de kan alle redigeres af administratoren. Alt er nøje planlagt og database styret. Hver handling har flere database niveauer og relationer. I forbindelse med hver handling, knytter sig forskellige alarmer, som aktiveres og viser et defineret antal dage, før handlingen kræver en aktion. Reageres der ikke, inden for advarselstiden, udløses alarmen til mægleren selv og sagens sagsbehandler.

Alle handlinger gemmes som transaktioner i et database Repository, som består af flere databasetabeller med indbyrdes optimerede relationer således, at alle data fra Repository kan bruges til avancerede statistik både til udtræk i Excel og til data warehouse.

I Estatetool vises Dashboard over handlinger. Det betyder, at databasen kan beregne og fremvise afhængigheder over handlinger. Fx kan Estatetool i forbindelse med reservationer måle, hvor mange af dem, der bliver til faktiske salg indenfor en given tidsramme.

Med ExcelTool er det muligt at benytte Estatetools Excel-motor, som er et sæt af algoritmer der kan udlæse og hente alle rådata, Repository data og alle transaktioner i forbindelse med handliger og alarmer, samt salget således, at de kan bearbejdes direkte i Excel med Excel-makroer. Alle data opdateres automatisk og datakilden og Excel-makro kan låses for den almindelige bruger eller mægler. Dermed ser man kun beregningerne, Excel data og de rapporterede grafer, altid på friske datasæt fra Estatetool Repository i forbindelse med salget.

Vi tilbyder mange Kurser og workshops

Kunder og partnere

Estatetool systemet er udviklet siden år 2012 i tæt samarbejde med ejendomsbranchen.
Se her et udpluk af vores kunder og partnere.