Estatetool Moduler

SignTool Elektroniske underskrifter

Send kontrakter, salgsaftaler og andre dokumenter direkte til underskrift med NemID hos sagens aktører. SignTool benytter anerkendte udbydere af værktøjer til elektronisk signering.

Nemt, sikkert og internationalt

Med SignTool er det ikke nødvendigt at vente til blækket er tørt. Alle juridiske dokumenter kan sendes til sagens aktører til underskrift med NemID. Alt fremstår juridisk datostemplet, og dokumenterne opbevares efter underskrift GDPR-sikret i Estatetool. SignTool hviler på gennemtestet teknologi udviklet af anerkendte udbydere af elektronisk signering. Værktøjet gør det tillige muligt at samarbejde med alle former for elektroniske signeringsværktøjer på tværs af landegrænser og lovgivning.

Brugere

Elektroniske underskrifter er hverdag for de fleste. SignTool hviler på standarder, brugerne kender i forvejen, og føles nemt, sikkert og trygt.

Projektchef

Med SignTool er der en bekymring mindre. Alle dokumenter sendes direkte fra Estatetool til underskrift med NemID hos sagens aktører.

Jura

Med SignTool kan købet føres helt til dørs og blåstemples juridisk i Estatetool. Dokumenterne opbevares efterfølgende GDPR-sikret i Estatetool.

Aktørerne

Køber og lejer og deres rådgivere kan i ro og mag underskrive dokumenter med SignTool i den rækkefølge der er sat op for dem.

Teknisk information

Alle Pdf-dokumenter til en sag kan sendes til elektronisk underskrivning hos køber, udlejer, sælger, bygherre eller andre relevante aktører på sagen. Dokumenter til en sag samles i signeringspakker som bygges for hver boligsag. Udover dokumenter til underskrift og bilag indeholder de information om personer, der skal skrive under, gruppestyring af personerne, notifikation, sikkerhed med CPR nr. eller CVR nr. til NemID, styring af påmindelse, interval og udløb, samt besked til køberne eller lejerne.

Før SignTool kan benyttes på et projekt/ejendom skal der oprettes grupper. Grupperne er rækkefølgen, som personer tilknyttet grupperne vil modtage signeringspakker under. Faste aktører på projektet skal også oprettes og tildeles en rolle. Antal påkrævede underskrivere skal sættes, dvs. antallet af personer, som skal underskrive for gruppen på signeringsordren, før denne videresendes til næste gruppe. Bilag kan være sat til ”Ja” eller ”Nej” og angiver om personerne i en given gruppe skal modtage eventuelle bilag, som er vedhæftet i signeringsordren. Venter kan være ”Ja” eller ”Nej” og angiver, om signeringsordren skal vente på en manuel aktivering af mægleren, før signeringsordren videresendes til næste gruppe.

Estatetool har 6 standard signeringsgrupper som kan benyttes individuelt på hvert projekt/ejendom:

  • Gruppe 1 kan benyttes til kvalitetskontrol.
  • Gruppe 2 skal benyttes til købere eller lejere.
  • Gruppe 3 kan benyttes til sælgere.
  • Gruppe 4 kan benyttes til udlejere.
  • Gruppe 5 kan benyttes til bygherrer.
  • Gruppe 6 benyttes til personer som ønsker slutnotifikation.

Disse grupper kan ikke slettes, men de kan redigeres individuelt pr. projekt/ejendom således, at de kan benyttes på sagerne under det specifikke projekt individuelt.

Estatetool A/S samarbejder med esignatur. esignatur er en digital underskriftløsning, der gør det nemt, hurtigt og sikkert for jeres virksomhed at få underskrevet dokumenter digitalt af kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Alle signeringspakker sendes sikret til esignatur direkte fra Estatetool-systemet. esignatur behandler sagerne for at indhente underskrifter med NemID og returnerer de underskrevne Pdf-dokumenter til Estatetool, hvor de gemmes sikret på Estatetool-systemet under sagen.

Vi tilbyder mange Kurser og workshops

Kunder og partnere

Se et udpluk af de kunder og partnere, der siden 2012 har benyttet Estatetool