Estatetool Moduler

SignTool Elektroniske underskrifter

Send salgsaftaler, lejekontrakter og andre dokumenter direkte til underskrift med NemID til sagens aktører. Vi samarbejder med godkendte danske udbydere af integrationer til elektronisk signering med NemID og nøglefiler.

Integreret underskrifter med NemID

Send alle dokumenter fra Estatetool til købere og lejere for underskrift med NemID. Estatetool sørger for juridisk dokumenteret log. Dokumenterne opbevares GDPR sikret i Estatetool systemet. Estatetool samarbejder med godkendte danske udbydere af integrationer til elektronisk signering med NemID og nøglefiler.

For medarbejderne

Elektroniske underskrifter er hverdag for de fleste. SignTool hviler på standarder, som jeres medarbejderne kender i forvejen, og føles derfor nemt, sikkert og trygt.

For projektchefen

Alle dokumenter sendes direkte fra Estatetool til underskrift med NemID hos sagens aktører. Projektchefen kan følge med og holde overblikket.

For juristen

SignTool bygger på godkendt dansk elektronisk signering med NemID og nøglefiler. Alt logges og datostemples, samt opbevares GDPR-sikret i Estatetool.

For kunderne

Jeres kunder, købere og lejere samt deres rådgivere kan i ro og mag, underskrive dokumenter og se bilag, i den rækkefølge I har valgt at sætte op for dem.

Teknisk information

Alle PDF dokumenter til en bolig eller sag kan nemt sendes til elektronisk underskrivning hos køber, udlejer, sælger, bygherre eller alle andre relevante aktører på sagen. Dokumenter til en sag samles nemt i signeringspakker. Udover dokumenter til underskrift og bilag indeholder pakken automatisk de personer, der skal skrive under. Alt med CPR nr. eller CVR nr. sikkerhed til NemID. Estatetool styrer påmindelse, interval og udløb, samt direkte besked til køberne eller lejerne.

Vi har gjort det nemt at sætte SignTool op med få klik. Når SignTool opsættes på et projekt eller en ejendom opretter systemet signeringsgrupper. Grupperne er rækkefølgen, som personer tilknyttet grupperne vil modtage signeringspakker under. Faste aktører på projektet oprettes og tildeles en rolle meget nemt og en gang for alle. Antal påkrævede underskrivere kan sættes pr. gruppe. Bilag kan være sat til ”Ja” eller ”Nej” og angiver om personerne i en given gruppe skal modtage eventuelle bilag. Vi hjælper og vejleder med opsætningen i Estatetool.

Estatetool har 6 standard signeringsgrupper som kan benyttes individuelt på hvert projekt eller ejendom:

  • Gruppe 1 benyttes til kvalitetskontrol.
  • Gruppe 2 benyttes til købere eller lejere.
  • Gruppe 3 benyttes til sælgere.
  • Gruppe 4 benyttes til udlejere.
  • Gruppe 5 benyttes til bygherrer.
  • Gruppe 6 benyttes til personer som ønsker slutnotifikation.

Disse grupper kan ikke slettes, men de kan redigeres individuelt pr. projekt/ejendom således, at de kan benyttes på sagerne under det specifikke projekt individuelt.

Estatetool samarbejder med esignatur. esignatur er en digital underskriftløsning, der gør det nemt, hurtigt og sikkert for jeres virksomhed at få underskrevet dokumenter digitalt af kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Alle signeringspakker sendes sikret til esignatur direkte fra Estatetool systemet. esignatur behandler sagerne for at indhente underskrifter med NemID og returnerer de underskrevne dokumenter til Estatetool, hvor de gemmes GDPR-sikret på Estatetool systemet under sagen.

Vi tilbyder mange Kurser og workshops

Kunder og partnere

Estatetool systemet er udviklet siden år 2012 i tæt samarbejde med ejendomsbranchen.
Se her et udpluk af vores kunder og partnere.